Certyfikaty

Potwierdzenie Twoich umiejętności językowych

W odpowiedzi na potrzeby naszych kursantów stworzyliśmy program certyfikacyjny, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności językowych. Może do niego dołączyć każdy, kto odbył kurs metodą audio-lingwalną. Certyfikat jest nie tylko dowodem ukończenia szkolenia, ale przede wszystkim nabytych w jego trakcie kompetencji. Takie potwierdzenie niejednokrotnie wymagane jest podczas rozmów o pracę, potwierdzając umiejętności językowe kandydata na odpowiednim poziomie.

obrazek

Jak otrzymać certyfikat po odbyciu kursu metodą audio-lingwalną?

O szczegółach programu certyfikacyjnego poinformuje Cię nasz sprzedawca. Po ukończeniu kursu otrzymasz test online, który możesz wypełnić w celu uzyskania certyfikatu. Jest on generowany imiennie i potwierdza ukończenie kursu na odpowiednim poziomie. Po wykonaniu testu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, certyfikat zostanie wysłany pocztą w ciągu kilku dni.

Obecnie program certyfikacyjny obejmuje język angielski. Aktualnie w przygotowaniu mamy także certyfikacje na język niemiecki.