Blog

Ciekawostki o języku angielskim, o których nie wiedziałeś

Angielski to język międzynarodowy, dlatego nie dziwi każdego fakt, że posługuje się nim niemal pół świata. Stacje radiowe zdominowane są przez anglojęzyczne utwory, a kina przez amerykańsko-angielskie produkcje. Wszystko, co ważnego dzieje się na świecie omawiane jest po angielsku – czy to w międzynarodowej polityce, czy osiągnięciach z dziedziny medycyny, czy też w najnowszych technologiach.

obrazek

Różne są głosy na temat, czy angielski jest trudny. Jedni narzekają na wielość czasów gramatycznych, inni na skomplikowaną wymowę, a jeszcze następni przyswajają go bez większych problemów i narzekań. Chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o języku angielskim? Poniżej przedstawiamy 5 ciekawostek, o których nie wiedziałeś.

1. Język angielski nie należy już do Anglików

Choć brzmi to niemal absurdalnie, a już na pewno kontrowersyjnie, to można powiedzieć, że tak właśnie jest. Badania wykazują, że język angielski jest językiem narodowym dla około 400 milionów ludzi z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Nowej Zelandii i Kanady. Poza tym aż 750 milionów używa tego języka biegle jako swojego drugiego dialektu, a niemal drugie tyle aktywnie się go uczy. A ta liczba ciągle rośnie.

Tak więc możemy śmiało powiedzieć, że język angielski przestał należeć do Anglików, a zaczął być językiem międzynarodowej społeczności, która przerosła liczebnością rodowitych mieszkańców Wielkiej Brytanii i innych krajów. Stąd też można śmiało powiedzieć, że ,,poprawna angielska wymowa” już nie istnieje – w końcu jak wiele narodowości się tym językiem posługuje, tak wiele wersji jej poprawności.

2. Gender w języku angielskim

Tak jak w polskim i zapewne większości (o ile nie wszystkich) językach świata, tak też i w angielskim istnieją zaimki osobowe: he, she i it – on, ona, ono. Jak jednak zwrócić się do osoby, która nie identyfikuje się z żadną z powyższych płci?

Niekulturalnie wtedy powiedzieć it do osoby, bo choć nie utożsamia się ona z żadną płcią (lub też przynależy do obu), to jednak nie jest ,,bezpłciowa”. Anglicy rozwiązali ten istotny problem i wprowadzili nowy, neutralny płciowo zaimek ze, który należy do grupy zaimków neutralnych płciowo (gender-neutral pronouns).

3. Nie ma języka urzędowego w Stanach Zjednoczonych

Mimo że w Stanach Zjednoczonych zdecydowana większość osób posługuje się językiem angielskim (choć niektóre słowa nieco różnią się od brytyjskich), a niektóre stany indywidualnie uznały go za swój oficjalny język, to Stany Zjednoczone nie posiadają swojego urzędowego języka.

Stany Zjednoczone są niezwykle zróżnicowane pod względem etnicznym, dlatego można tam usłyszeć niezwykłą różnorodność językową, stąd też nie przyznano im urzędowego języka.

4. Nauka zdominowana przez angielski

Można śmiało powiedzieć, że angielski opanował świat nauki – według danych statystycznych aż 80% tekstów dydaktycznych została zapisana właśnie w tym języku. Ponadto, jeżeli jakaś praca naukowa postanie w języku innym niż angielski, zazwyczaj wymogiem jest, aby została ona na niego przetłumaczona.

Jest to spowodowane faktem dominacji języka angielskiego na całym świecie – aby praca mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców lub być omawiana na konferencjach naukowych, musi zostać opracowana w języku, który będzie zrozumiały dla wszystkich uczestników.

5. Angielski językiem informacji

Angielski jest językiem międzynarodowym. Nie dziwi więc, że najwięcej książek na świecie wydawanych jest właśnie w nim. Szacuje się, że aż 22% książek na całym świecie napisana jest w języku angielskim i 63% różnego rodzaju magazynów.

Z danych statystycznych wynika też, że 44% wszystkich informacji na świecie podawana jest w języku angielskim. Dla porównania – na drugim miejscu jest niemiecki, w którym przekazywanych jest 7% wszystkich informacji.